Stimulerer til samarbeid og tydeliggjør plassering av ansvar

Med FDV-bygg får du samlet alle relevante opplysninger om byggene dine på ett sted. Informasjonen er også lett tilgjengelig – på web, mobil og nettbrett. Aktivitetene er sporbare og loggfører hvem som har gjort hva og når det er gjort.

Med FDV-bygg får du tilgang til ferdige kvalitetssikrede sjekklister på internkontrollen. De dekker HMS-kravene du må forholde deg til som eier eller forvalter av dine bygg og er utarbeidet i samarbeid med norske myndigheter.

Med FDV-bygg får du kartlagt og rapportert hvilken tilstand byggene dine er i. Rapportene gir deg oversikt og gjør det lettere å prioritere riktige tiltak.

Arbeidsordrer
Du kan lage oppgaver til egne ansatte og send bestillinger til håndverkere som du vil ha utført oppdrag fra.

Rutiner
Du kan etablere rutiner på faste oppgaver drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Arkiv for FDV-dokumentasjon
Du kan samle all FDV-dokumentasjonen digitalt og gjøre dem lett tilgjengelig.

Brannbok
Du kan samle alle opplysninger, rutiner og kontroller om brannsikkerheten på hver av dine bygg.

Tilstandsrapportering
Du kan raskt og enkelt rapportere om tilstanden på dine bygg.

Tiltaksplanlegging
Du kan planlegge tiltak på byggene dine og velge når de skal prioriteres.

Nyhet!
Administrasjon av utleie kommer sommeren 2017.

Få mer informasjon om FDV-bygg, send inn dine kontaktdetaljer nedenfor så tar vi kontakt med deg!