Stimulerer til samarbeid og tydeliggjør plassering av ansvar

Med FDV-bygg får du samlet alle relevante opplysninger om byggene dine på ett sted. Informasjonen er også lett tilgjengelig – på web, mobil og nettbrett. Aktivitetene er sporbare og loggfører hvem som har gjort hva og når det er gjort.

Med FDV-bygg får du tilgang til ferdige kvalitetssikrede sjekklister på internkontrollen. De dekker HMS-kravene du må forholde deg til som eier eller forvalter av dine bygg og er utarbeidet i samarbeid med norske myndigheter.

Med FDV-bygg får du kartlagt og rapportert hvilken tilstand byggene dine er i. Rapportene gir deg oversikt og gjør det lettere å prioritere riktige tiltak.

 

Til deg som vil ha styring på internkontrollen og HMS-arbeidet.

Modulen ”IK-bygg” hjelper deg å få bedre oversikt over tilstanden og skaderisikoen på byggene dine slik at du kan prioritere og gjøre de riktige tiltakene. IK-bygg gir deg tilgang til lovpålagte HMS-krav som oppdateres og revideres jevnlig i samarbeid med norske tilsynsmyndigheter.

Les mer

Til deg som trenger et enkelt og brukervennlig system til forvaltning, drift og vedlikehold – FDV – av bygg og eiendom.

Modulen ”Drift og vedlikehold” hjelper deg å få oversikt og kontroll på alle oppgaver, samt ivareta nødvendig dokumentasjon om bygget og alle tekniske installasjoner.

Les mer

Til deg som trenger kontroll på kostnadene og administrere renholdet.

Modulen ”Renhold” hjelper deg å kalkulere kostnader og utarbeide renholdsplaner. Dine ansatte kan lett kvittere ut renhold på mobil og nettbrett når arbeidet er utført, samt melde i fra om avvik.

Les mer

Til deg som trenger oversikt og kontroll på alle leieavtaler og leiepriser (f.eks for boliger).

Modulen ”Utleie” hjelper deg å holde orden på samtlige leieforhold. Du kan administrere kontrakter ved fornyelse/forlengelse.

Les mer
Få mer informasjon om FDV-bygg, send inn dine kontaktdetaljer nedenfor så tar vi kontakt med deg!