DRIFT OG VEDLIKEHOLD

2.jpg

ARBEIDSORDRER

Med arbeidsordrer får du raske og enkle funksjoner til oppgaver for egne ansatte, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

VEDLIKEHOLDSPLANER

Gode løsninger til langsiktig planlegging for verdibevarende vedlikehold.

RUTINER

Gode løsninger til langsiktig planlegging for verdibevarende vedlikehold.

FLEKSIBLE SJEKKLISTER

Spesialtilpassede sjekklister etter dine behov. Sjekklistene kan også knyttes opp mot internkontrollen.

BOLIGMAPPA

Ett sted for å samle alle dine dokumenter, også samsvarserklæringer fra håndverker. Integrert med Boligmappa.no

BRANNBOKA

Ett sted for å samle all nødvendig informasjon om brannsikkerheten – med rutiner og dokumentasjon.