IK-BYGG

4.jpg

FERDIG SJEKKLISTER PÅ HMS

Få orden på internkontrollen med oppdaterte sjekklister som er revidert og kvalitetssikret av tilsynsmyndighetene.

KARTLEGGING AV TILSTAND

Med ferdige sjekklister på IK / HMS kan du enkelt å synliggjøre tilstanden og skaderisikoen på dine bygg.

RAPPORTERING AV TILSTAND

Få lett tilgang til både overordnede og detaljerte rapporter som du kan legge frem for eierne, styret og tilsynsmyndigheter.

RISIKOANALYSE

Med tilstandskartlegging kan du enkelt gjøre risikoanalyser som grunnlaget for videre prioriteringer og vurdering av tiltak.