RENHOLD

1.jpg

KALKULASJON

Gjør raskt og enkelt beregninger på dine renholdskostnader med normtall fra bransjen.

RAPPORTER

Enkelt å rapportere på hva som er rengjort / ikke-rengjort etter planen og avvik som er meldt inn.

PLANLEGGING

Ferdig oppsett på renholdsplanlegging som er enkle å tilpasse ditt behov. Med import av romlister via excel kommer du raskt i gang.

KVALITET

Gjør egne tilsyn og mål kvaliteten på renholdet med NS-INSTA 800 og normaltall fra bransjen.

UTFØRELSE

Svært brukervennlige mobil-/nettbrett-løsninger gjør utførelsen enkel – enten med bruk av tegninger, romlister eller begge deler.

SAMARBEID MED DRIFT

Koordinere vedlikeholdsoppgaver med driftsavdeling.