Timeregistrering

8.jpg

REGISTRERE TIMER

Enkel og oversiktlig timeregistreringsmodul, hvor alle ansatte kan registrere timer på utførte oppgaver. 

LØNNSKODER

Også mulighet for å legge inn ulike lønnskoder knyttet til arbeidsoppgavene.

RAPPORTER

Lag rapporter over utført arbeid som enkelt kan eksporteres til Excel.